Điều khoảng dịch vụ

Chúng tôi tạo ra web Blog này không ngoài mục đích chia sẻ kiến thức cho mọi người về âm nhạc, và các chương trình nghe nhạc. Cho nên mọi nội dung trên đây đều thuộc bản quyền của chúng tôi.

 

Mọi hành động copy bài hay chia sẻ phần mềm của chúng tôi sang những website khác vui lòng để rõ nguồn là Mpegnews.

 

Mọi vấn đề ăn cắp bản quyền nếu bị phát hiện sẽ phải chịu mọi hình phạt trước pháp luật